Powered by ZigaForm version 3.9.9.3

PATRONAŽA

Dolazimo na naznačenu adresu

Naš patronažni tim u mogućnosti je da pouzdano i efikasano uzme uzorke i transportuje ih do laboratorije poštujući pri tome sve procedure i norme o čuvanju i rukovanju sa uzorcima…

Rezultate šaljemo elektronskom poštom ili faxom, originale možete preuzeti kod nas u laboratoriji.

Ukoliko želite, rezultati Vam mogu biti dostavljeni i na kućnu adresu.