Powered by ZigaForm version 3.9.9.3

O NAMA


NOVA LABORATORIJE su osnovane 2011. godine i obuhvataju:

  • Laboratoriju za medicinsku hemiju NOVA MED +
  • Mikrobiološku laboratoriju NOVA MIKRO LAB

Primarni koncept je da se usluge laboratorijskih ispitivanja pružaju ambulantama, ordinacijama, bolnicama i klinikama, pretežno u oblasti privatnog zdravstva. Ubrzo se nastavlja sa širenjem i težnjom da se i pojedinačni pacijenti upoznaju sa NOVA laboratorijama.

Mi smo inovativna laboratorija, jer pored standardne palete svakodnevnih, rutinskih laboratorijskih ispitivanja, pružamo i usluge visokospecijalizovanih analiza, a za neke smo ekskluzivni u našoj zemlji.

O kvalitetu našeg rada brine jedna od najeminentnijih svetskih laboratorija, sa kojom radimo uporedna ispitivanja.

Uključeni smo u program eksterne kontrole kvaliteta.

U NOVA laboratorijama zaposleni su iskusni, profesionalni stručnjaci.

Laboratorija je opremljena savremenim analizatorima vrhunskih svetskih proizvođača, računarima i ostalim uređajima neophodnim za kvalitetan rad. Naša oprema omogućava obradu velikog broja uzoraka na sat, time nam je olakšano da svima izađemo u susret brzinom i kvalitetom uz punu pouzdanost dobijenih rezultata.

Mi ne pravimo kompromis između kvaliteta laboratorijske analize i uštede u upotrebljenom materijalu i reagensima.

Tu smo da izađemo u susret svim Vašim zahtevima!